STRATEGIE DE DEZVOLTARE1. Alimentare cu apa curenta si canalizare - proiect finantat de SAPARD.