ASEZARE GEOGRAFICA SI CLIMA

STATUTUL unitatii administrativ-teritoriale - COMUNA BUCOSNITA

Art 1 -Comuna Bucosnita este persoana juridica de drept public. Ea are patrimoniul propriu si capacitate juridica deplina, poate intra in raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice , cu persoane juridice romane sau straine , indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice in conditiile legii.

Art 2- (1) Comuna Bucosnita apartine Judetului Caras-Severin , situat in partea de Sud -Vest a Romaniei.(2) In cadrul Judetului comuna se invecineaza:

Art. 3- Suprafata teritoriului administrativ al com. Bucosnita , este de 9 767 - ha